b2c

castom shop online Na bazie kilkunastu lat współpracy z klientami krajowymi i zagranicznymi powstał pomysł stworzenia nowoczesnej platformy handlu detalicznego produktami wymagającymi głębokiej konfiguracji (rolety, żaluzje, drzwi, okna, bramy).

W wyniku prac programistycznych powstało nowoczesne oprogramowanie platformy internetowej B2C (business-to-consumer), które otrzymało nazwę custom-shop.online™

 Silnik platformy został poddany złożonym testom końcowym przez podmioty zewnętrzne (bugbug.io) i wykazał wysoką wydajność oraz został wysoko oceniony pod względem możliwości rozwoju.

 Na bazie oprogramowania custom-shop.online można budować wydajne, wielojęzykowe i wielowalutowe sklepy internetowe oferujące produkty wymagające głębokiej konfiguracji (rolety, żaluzje, drzwi, okna, bramy itp.).

Cechą charakterystyczną naszego rozwiązania jest łatwość budowy przyjaznych konfiguratorów złożonych produktów, trudnych do sprzedaży w handlu on-line.

 Sklepy utworzone na bazie custom-shop.online będą oferowały bogate możliwości konfiguracyjne oraz nowoczesne narzędzia komunikacji, rozliczania transakcji i marketingu.

 Obsługę urządzeń mobilnych platformie custom-shop.online zapewnia biblioteka Bootstrap. Sklep można uruchomić za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu mobilnym.